khuyen mai
center hills go vap 1
center hills go vap 12
center hills go vap 13
center hills go vap 14
Đăng ký nhận ưu đãi

Mẫu nhà

 Tổng thể dự án Cityland Center Hills

Bản đồ định vị mẫu nhà - Click vào hình để xem kích thướt lớn hơn

 

DỰ ÁN CITYLAND CENTER HILLS CÓ 5 MẪU NHÀ CHÍNH

 
Mẫu nhà K1 : Khu G và Khu A
Kết cấu : Trệt + 2 lầu + Tầng áp mái
Diện tích : 5m x 20m = 100m2
 
 
MẪU NHÀ K1 CĂN GIỮA
 
 
MẪU NHÀ K1 CĂN TIẾP GIÁP ĐƯỜNG ĐI BỘ 4m
 
 
 
 
 
MẪU NHÀ K1 CĂN GÓC
 
 
Mẫu nhà K3 : Khu D – Khu E – Khu B – Khu C
Kết cấu : Trệt + 2 lầu + Tầng áp mái
Diện tích : 5m x 18m = 90m2
 
 
MẪU NHÀ K3 CĂN GIỮA
 
 
 
MẪU NHÀ K3 CĂN TIẾP GIÁP ĐƯỜNG ĐI BỘ 4m
 
 
 
 
MẪU NHÀ K3 CĂN GÓC
 
Mẫu nhà K4 : Khu D – Khu E – Khu B – Khu C
Kết cấu : Hầm + Trệt + 2 lầu + Tầng áp mái
Diện tích : 5m x 20m = 100m2
 

MẪU NHÀ K4 CĂN GIỮA

 
 
MẪU NHÀ K4 CĂN TIẾP GIÁP ĐƯỜNG ĐI BỘ 4m
 
 
 
MẪU NHÀ K4 CĂN GÓC
 
Mẫu nhà K5 : Khu F
Kết cấu : Trệt + Lửng + 2 lầu + Tầng áp mái
Diện tích : 5m x 18m = 90m2

MẪU NHÀ K5 CĂN GIỮA

 

MẪU NHÀ K5 CĂN TIẾP GIÁP ĐƯỜNG ĐI BỘ 4m

 

MẪU NHÀ K5 CĂN GÓC

 

Mẫu nhà K2 : Đường Trần Thị Nghỉ
Kết cấu : Trệt + Lửng + 2 lầu + Tầng áp mái
Diện tích: 5m x 20m = 100m2
 

MẪU NHÀ K2 CĂN GIỮA

 

MẪU NHÀ K2 CĂN TIẾP GIÁP ĐƯỜNG ĐI BỘ 4m

 
 
 
 
 
MẪU NHÀ K2 CĂN GÓC
Gọi ngay